Polaganje testova

Dragi jahači, u subotu, 01.11.2014.god u 11h održaće se polaganje testova u “Pony kutku”!
U zavisnosti od spremnosti jahača i dužine trajanja obuke, jahači će polagati osnovni ili napredni test za polaznike škole jahanja.Srećno!

Osnovni test za polaznike škole jahanja

Napredni test za polaznike škole jahanja